Voor- en vroegtijdig educatie programma KIKI

Binnen ons bureau werken een aantal gastouders met het Voor- en Vroegtijdig Educatie programma KIKI. Dit VVE programma is speciaal ontwikkeld voor gastouders die zich willen professionaliseren.

Voor- en Vroegschoolse Educatie voor jonge kinderen kan, mits goed uitgevoerd, een positief effect hebben op de cognitieve- en taalontwikkeling. VVE kan bijdragen aan een positieve start in het basisonderwijs.
Het Kiki gastouderprogramma is een uniek VVE programma waar gastouders snel mee aan de slag kunnen.
Kiki is een knuffelbeer en wat is er voor kinderen leuker dan te leren praten, lezen, bewegen met een beer? Kiki komt bij de gastouder thuis wonen en beleeft daar allerlei avonturen.
Kiki-s werkt met 12 vaste thema’s en optionele extra thema’s. Elk thema sluit aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. Door bezig te zijn met de verschillende thema’s leren kinderen meer over de wereld om hen heen.

 

  • Facebook