De oudercommissie van Gob M-G

De oudercommissie van Gob M-G behartigt de gemeenschappelijke belangen en vertegenwoordigt de vraagouders.

De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo adviseert de oudercommissie bijvoorbeeld over het pedagogisch beleidsplan, de kwaliteit van de opvoeding, veiligheid, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, de klachtenprocedure en de tarieven van het gastouderbureau.

Wij zijn op zoek naar ouders die willen participeren in onze gastoudercommissie! Indien u deel wilt nemen of meer wilt weten, neem dan contact met ons op.

  • Facebook