Kinderopvang voor een paar dagen?

Of u nu voor vaste dagen of  wisselende dagen, voor door de week of in het weekend, hele dagen of slechts enkele  uurtjes opvang zoekt: Gob M-G  gaat voor u op zoek naar een gastouder die nauw aansluit bij al uw wensen.

Om werk en gezin te combineren is het voor u belangrijk om uw kind met een gerust hart achter te laten bij de gastouder. Gastouders zijn dan ook met zorg door ons geselecteerd. Hun motivatie  is belangrijk, evenals hun ervaring. Jaarlijks inspecteren wij de woning van de gastouder op veiligheid en hygiëne. Om de  deskundigheid op peil te houden, biedt het bureau haar gastouders cursussen en bijeenkomsten aan.

Hoe verloopt een bemiddeling:

De Intake.

Na uw aanmelding vindt  bij u thuis een intakegesprek plaats.

Doel hiervan is uw wensen, uw opvangvraag  en het aantal opvanguren per jaar te inventariseren. Tijdens dit gesprek ontvangt u informatie over de regels en richtlijnen van het bureau. Het intakegesprek is geheel vrijblijvend.

De overeenkomst.

U ontvangt een offerte/ plaatsingsovereenkomst op basis van het geschatte aantal uren opvang per jaar. Nadat u de overeenkomst ondertekend retour heeft gezonden gaat het bureau op zoek naar een gastouder die zoveel mogelijk aansluit bij uw wensen.

Het kennismakingsgesprek.

Zodra een gastouder gevonden is, wordt een afspraak gemaakt  voor een kennismakingsgesprek bij de gastouder thuis.

Hierbij is een bemiddelingsmedewerker van het bureau aanwezig. Tijdens dit gesprek zal o.a. gesproken worden over opvangdagen en tijden, opvoedingsideeën, informatie over uw kind(eren), de verzorging¼.

De proefperiode.

Na enkele dagen neemt de bemiddelingsmedewerker contact op met zowel de gastouder als de ouder. Als beiden aangeven een positief gevoel te hebben, kan gestart worden met een proefperiode (voorafgegaan door enkele wenuren) Mocht er tussen u en de GO geen “klik” zijn, wordt er voor u opnieuw gezocht naar een gastouder.

In de proefperiode wordt zowel met GO als VO contact opgenomen, om te horen hoe alles verloopt.

De evaluatie.

Na twee maanden vindt een evaluatie plaats, waarna een overeenkomst tussen vraag- en gastouder wordt gesloten. Hierin worden allerlei afspraken vastgelegd. De opvang gaat officieel van start.

Begeleiding van Gob M-G.

Nadat de opvang gestart is blijft het bureau betrokken bij het verloop van de opvang. U kunt altijd met vragen of  problemen terecht. Jaarlijks wordt een evaluatiegesprek gehouden.

Is uw gastouder langdurig ziek of gaat zij op vakantie, dan zal het bureau zich inzetten om een vervangende gastouder te zoeken.

Kassiersfunctie

Gob M-G heeft een kassiersfunctie. Alle financiële zaken lopen via het bureau, het bureau verzorgt de facturering aan ouders en de uitbetaling aan gastouders.

Herbemiddeling.

Mocht de samenwerking met uw GO, door welke reden dan ook stopgezet worden, dan wordt er voor u opnieuw naar een passende GO gezocht. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht.

GGD inspectierapporten

De inspectie rapporten van de bij ons aangesloten gastouders vindt u hier

  • Facebook